Rekisteriseloste

REKISTERISELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10 §

Laatimispäivä
23.05.2018


1 Rekisterinpitäjä
Nimi: Tili-Tenhovalo Ky
Osoite: Hommaksenkuja 4C, 02430 Masala
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite): +358 50 539 1476


2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Nimi: Anne-Mari Tenhovalo
Osoite: Tili-Tenhovalo Ky Hommaksenkuja 4c, 02430 Masala
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite):
050 539 1476 tilitenhovalo(at)gmail.com


3 Rekisterin nimi
HelpostiLasku+ -laskutusohjelmisto, Ecom-palkanlaskentaohjelmisto, Procountor-taloushallinto-ohjelmisto, Henix-kirjanpito-ohjelmisto


4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietoja käsitellään asiakkuuden ja muuhun asialliseen yhteyteen perustuvan suhteen hallinnointiin ja hoitamiseen kuten mm.:
- palkanlaskentaan
- asiakastietojen ylläpitoon

-Henkilötietojen käsittely perustuu henkilötietolain 8 §:än.

5 Rekisterin tietosisältö
HelpostiLasku+-laskutusohjelmisto: - nimi, yritys, osoitetiedot, sähköposti, puhelinnumero
Henix-kirjanpito-ohjelmisto:
- yrityksen nimi, y-tunnus, osoitetiedot sekä yhteyshenkilön nimi ja puhelinnumero
Ecom- ja Procountor-ohjelmistot
- henkilötunnus, nimi, osoitetiedot, sähköposti, palkanlaskentaan tarvittavat verotus- ym. tiedot


6 Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakkaan, työntekijän tai hänen työnantajansa ilmoittamat tiedot sekä verokortilta saatavat tiedot.

7 Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille lukuunottamatta mahdollisia viranomaispyyntöjä tai muita lakiin perustuvia pyyntöjä (mm. tilintarkastus).


8 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.


9 Rekisterin suojauksen periaatteet

A Manuaalinen aineisto
Rekisteritietojen hävittämisestä on säädetty Henkilötietolain 34 §:ssä

B ATK:lla käsiteltävät tiedot
Ecom, HelpostiLasku ja Henix: Tiedot on tallennettu kiinteiälle pöytäkoneelle ja pääsy siihen on rajoitettu käyttöoikeuksin ja salasanoin.
Procountorin osalta tiedot tallentuvat pilvipalveluun ja suojaksesta vastaa Finago Oy.