Aikaisemmat tiedotteet
Aikaisemmat tiedotteet

20.12.2015
Tärkeitä lukuja vuonna 2016 (suluissa v. 2015 luvut)

Verovapaat matkakustannusten korvaukset v. 2016:

 • kotimaan päiväraha 40,00 € (40 €)

 • kotimaan osapäiväraha 19,00 € (18 €)

 • ateriakorvaus 10,00 € (10,00 €)

 • työsuhdematkalippu verovapaa 300 euroon saakka (+ veronalainen 301-750 euroa)  ja verovapaa 751-3400 euroa

 • kilometrikorvaus 0,43 € (0,44 €)

 • käyttöetuauto 0,11 € (0,12 €)

Luontoisedut

·         puhelinetu edelleen 20,00 €

·         asuntoedun arvostus pelkästään asunnon sijainti

·         ravintoetu

o    tavanomainen 6,30 € (kustannukset enintään 10,20 €) (v. 2014 6,20€/10,10 €)

o    ruokalipuke 75 %, kun enintään 10,20 € arvoinen (kuitenkin vähintään 6,30 €)

Työntekijämaksut ovat seuraavat vuonna 2016 :

 • palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu 1,15 % (0,65 %)

 • työeläkemaksu (alle 53-vuotiaat) 5,70 % (5,70 %)

 • työeläkemaksu (yli 53-vuotiaat) 7,20 % (7,20 %)

 • yrittäjien eläkemaksu (alle 53-vuotiaat) 23,60 % (23,70 %)

 • yrittäjien eläkemaksu (yli 53-vuotiaat) 25,10 % (23,20 %)

Työnantajamaksut vuonna 2016 :

 • työttömyysvakuutusmaksu 1,00 % (0,80 %)

 • työeläkemaksu (keskimäärin) 18,00 % (18,00 €)

 • sosiaaliturvamaksu 2,12 % (2,08 %)

Pääomatulojen ja osinkojen verotus 1.1.2016 alkaen

 • pääomatulovero on 30 % 30.000 (30.000 €) euroon saakka, ylittävältä osalta 34 % (33 %)

 • osinkotulojen verotuksesta on selvitys Verohallinnon osoitteessa

https://www.vero.fi/fi-FI/Syventavat_veroohjeet/Elinkeinoverotus/Osinkotulojen_verotus(34928)


ALV-kannat 1.1.2016 alkaen
  (ei muutoksia)

 • Yleinen alv-kanta 24 %

 • Elintarvikkeet, rehut, ravintolan ruokamyynti ym. 14 %

 • Henkilökuljetukset, lehdet, lääkkeet ym. 10 %

Julkinen verovelkarekisteri (ei muutoksia)

 • rekisteristä ilmenee, jos yhtiöllä on vähintään 10.000 euroa verovelkaa korkoineen

 • kausiveroilmoituksia on tekemättä (edelliset 6 kk)

 • toiminimien tiedot näkee vain kirjautumalla järjestelmään Katso-tunnuksella, muut on katsottavissa osoitteessa ytj.fi

 • verovelan julkaisun estää verohallinnon kanssa tehty maksujärjestely tai tuomioistuminen vahvistama yrityssaneeraus tai velkajärjestelyn maksuohjelma

 

 

Muuta huomioitavaa verotuksessa

 • yhteisöverokanta säilyy 20 %:ssa

 • edustusmenojen vähennyskelpoisuus edelleen 50 %

 • asunnon ja ensiasunnon velan koroista on vähennyskelpoista

2015               65 %
2016               60 %
2017               45 %
2018               35 %
2019               25 %

 • kotitalousvähennykseen (enimmäismäärä v. 2016 on 2400,00 euroa, puolisot yhteensä 4800,00 € ja omavastuu 100,00) verottaja ei ole ilmoittanut muutoksia

 • yhteisön Yleisradiovero on huomioitu ennakkoveropäätöksessä (henkilöverotuksessa Yleisradiovero on 70,00-143,00 € tuloista riippuen)

 • verottajan maksamiin (esim. verotilin hyvityskorko, palautettava yhteisökorko) ja verottajalle maksettaviin (esim. viivekorko. veronlisäys, jäännösverojen korot) ei ole tulossa muutoksia

 • henkilöiden verotuksessa käytetään vuoden 2015 verokorttia vielä tammikuussa 2016. Uudet verokortit astuvat voimaan 1.2.2016 (muutosverokortteja vuodelle 2016 voi jo hakea verottajalta)

 • työnantajan ottamaan sairaskuluvakuutus on veroton etu työntekijälle, mikäli vakuutus a)  on työnantajan ottama b) kaikille palkansaajille samantasoinen c) korvauksen enimmäismäärä on 10.000 € d) vakuutusmaksu on max. 1000 € vuodessa